Algemene contributie

De basiscontributie is afhankelijk van de leeftijd en van de activiteiten waaraan je deelneemt. Voor de bepaling van de leeftijd geldt 1 juli als peildatum.

Er zijn drie verschillende leeftijdsgroepen:
Pupillen: 12 jaar of jonger
Junioren C, B en A: 13/14 resp. 15/16 en 17/18 jaar
Junioren A, Neo-Senioren, Senioren en Veteranen: 19 jaar en ouder
Ook de activiteiten zijn in drie groepen ingedeeld (alle trainingen, alleen ijstraining of alleen fietstraining).

Algemene contributie schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart
Leeftijd Ik doe ijs- en fietstrainingen Ik doe alléén ijstraining Ik doe alleen fietstraining Ik volg geen trainingen
12 jaar of jonger 27,50 5,00
13 t/m 18 jaar 42,50 30,00 27,50 15,00
19 jaar en ouder 60,00 47,50 27,50 15,00

De € 5 contributie voor pupillen en € 15,00 voor junioren en senioren is de basiscontributie, voor als je geen trainingen volgt. Als later besluit alsnog aan bepaalde trainingen deel te nemen, dan wordt dit bedrag verrekend met de contributie die je moet betalen voor de desbetreffende activiteit.

De contributie moet je eind september tegelijkertijd met de afrekening van eventuele schaatsabonnementen voldoen. Hiertoe krijg je een factuur gemaild van de penningmeester. Het is mogelijk om deze in termijnen te voldoen. Als je dit zou willen dan kun je dit aangeven bij de aanvraag van het schaatsabonnement.

Lidmaatschap Overzicht