Vertrouwenscontactpersoon

Zoals bijna alle sportverenigingen heeft stg VZOD ook een eigen vertrouwenscontactpersoon.

 

Waarom…
stg VZOD Kudelstaart wil natuurlijk een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met de schaatssport. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon op je sportvereniging kan dan al gauw wat negatief klinken omdat we er toch voor ons gevoel alles aan doen om zaken als conflicten, ruzies, pesten, agressie, geweld, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie buiten de deur te houden van de vereniging.

Maar stel nu dat…
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn voorgekomen waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. stg VZOD wil dit voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom ook binnen onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon is te vinden. De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt om te helpen om er met elkaar voor te zorgen een veilige en leuke sportomgeving te bewaren. Zij zal je aanhoren en desgewenst je doorverwijzen naar de juiste persoon en of instantie in de professionele hulpverlening.

Voorkomen is beter dan genezen…
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor een contact voordat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor de leden, sporters, coaches, begeleiders en ouders. Niet te lang wachten waardoor er snel een eind gemaakt kan worden aan een ongewenste situatie waardoor deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden.

Wanneer ga je naar een vertrouwenscontactpersoon…
Als je wilt praten over de manier van omgaan met elkaar wat betreft:

  • Pesten/ gepest worden
  • Discriminatie: het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof, of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt wat voor jou onprettig voelt
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand binnen stg VZOD hier mee te maken heeft
  • Grensoverschrijdend seksueel gedrag
  • Iemand heeft je beticht (direct of indirect) van grensoverschrijdend gedrag
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als coach/ trainer/ begeleider verstandig is
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan op de vereniging
  • Je signaleert of hebt een vermoeden van dopinggebruik
  • Etc.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon…
Je informatie is bij de vertrouwenscontactpersoon in veilige handen. Zij zal je adviseren welke weg er bewandeld kan worden om je probleem op te lossen. Het kan echter belangrijk zijn om anderen bij een vraag of probleem te betrekken, dit zal altijd gaan in overleg en met jouw toestemming. De vertrouwenscontactpersoon heeft de mogelijkheid om in ernstige of ingewikkelde zaken met speciaal daartoe aangestelde functionarissen van de KNSB of NOC-NSF te overleggen. Zij doet zelf geen inhoudelijk onderzoek. Als je behoefte hebt aan een vertrouwenspersoon die jou met raad en daad bijstaat, dan wordt je doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de KNSB of NOC-NSF.

De vertrouwenscontactpersoon en het bestuur…
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Afspraak is dan ook dat de vertrouwenscontactpersoon het bestuur inlicht over elke ingediende klacht. Dit gebeurt altijd anoniem. Eénmaal per jaar overlegt het bestuur met de vertrouwenscontactpersoon over de algemene ervaringen met de omgangsnormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.

Binnen stg VZOD is Lily Brand de vertrouwenscontactpersoon. Lily is te bereiken op 06-83607922 of op haar privemailadres is: lilybrand72@gmail.com

Als je liever contact met een externe vertrouwenspersoon wilt die jou met raad en daad bijstaat, dan kun je terecht bij de NOC*NSF hulplijn met vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Dit meldpunt is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. Het nummer is: 0900-2025590 (0,10 euro per minuut).

Over de club Overzicht