Ondanks alle beperkingen staan we toch weer voor een nieuw schaatsseizoen. We hopen van harte dat het ook echt doorgang mag vinden en dat we ook het hele seizoen kunnen doormaken.
De ledenvergadering in het voorjaar kon niet plaatsvinden, maar het bestuur meent dat we nu toch echt weer een ledenvergadering moeten houden om wat zaken te regelen. Daarom nodigt het bestuur u van harte uit voor het bijwonen van de najaarsvergadering op vrijdag 25 september 2020 in het Dorpshuis te Kudelstaart.
Maar veranderingen gaan snel. We hebben net begrepen dat het maximum aantal mensen dat bijeen mag komen gelimiteerd is tot 50. Daarom moeten we u vragen om zich via de mail aan te melden bij de voorzitter zodat we dat in goede banen kunnen leiden. Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst van de e-mails. De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering zal zeer sober gehouden worden en geheel volgens de richtlijnen van het Dorpshuis plaatsvinden.

Zoals bekend is er geen uitdelen van abonnementen meer, die worden automatisch opgewaardeerd. En nieuwe abonnementen kunnen bij de kassa aan de ijsbaan bij de eerste twee lessen worden opgehaald. Dat geldt ook voor de jeugdabonnementen. Wel is het mogelijk om tussen 19.00 – 20.00 uur kleding te wisselen en helmen op te halen bij de kledingcommissie. Er is geen ruilmarkt.

Wel is er om 18.30 uur een aparte bijeenkomst met de basisschool jeugd om de prijzen van de clubkampioenschappen uit te reiken.
De stukken voor de vergadering vindt u op de website van de stg VZOD in het besloten gedeelte voor de leden:

  •  Notulen vergadering 27 september 2019
  • Jaarverslag 2019 – 2020
  • Rekening 2019 – 2020
  • Begroting 2020 – 2021

Tijdens de vergadering zal ook het nieuwe informatieboekje worden gepresenteerd, dat is voor alle leden digitaal beschikbaar.

Dus graag via de mail aanmelden bij leobakker@caiway.nl Graag tot vrijdagavond de 25e september.

Namens het bestuur van STG VZOD Kudelstaart.

Jeroen Buskermolen, secretaris en Leo Bakker, voorzitter