Wat is de Kudelstaartse Kienavond ook alweer?

SSK organiseert in het dorpshuis een kienavond, waarbij de opbrengst voor het overgrote deel direct terugvloeit naar de Kudelstaartse verenigingen. Deze avond zijn er voor de deelnemers mooie prijzen te winnen en, net als vorige keer, kunnen de deelnemers zelf bepalen welke vereniging zij ondersteunen. 75% van de kosten van een kienboekje gaat naar gekozen vereniging.

De prijs van een kienboekje is opnieuw € 20,- kost en dus krijgt uw vereniging € 15 overgemaakt voor ieder boekje dat gekocht wordt door een deelnemer die voor uw vereniging kiest. Na afloop van de avond zal onze penningmeester het bedrag direct overmaken. Hoe meer leden en supporters uw vereniging weet af weet te vaardigen, hoe groter de kans dat u kort na deze avond een mooi bedrag krijgt bijgeschreven.

Bijgaand een poster voor promotie en op facebook is inmiddels ook een evenement aangemaakt: https://www.facebook.com/events/625644854927991/.

Groeten,

Jan Hoogenbosch
Voorzitter Stichting Supporting Kudelstaart