Algemene informatie over de schaatstrainingsgroep

De schaatstrainingsgroep VZOD is opgericht in 1985 binnen de IJssportvereniging VZOD Kudelstaart. Op dit moment telt de groep ongeveer 350 leden.

Het doel van de schaatstrainingsgroep is om in verenigingsverband trainingen te verzorgen die zijn gericht op de schaatssport. Deze trainingen worden gegeven door clubleden die hiervoor een cursus/opleiding hebben gevolgd. De volgende trainingen worden gegeven.

Schaatstraining

Van oktober tot medio maart worden er op verschillende dagen trainingen gegeven op de kunstijsbanen in Haarlem en Amsterdam. Op de trainingen wordt aandacht geschonken aan de schaatstechniek. De trainingen worden gegeven in groepen van gelijk niveau. Tevens is er de mogelijkheid om wedstrijden en marathons te schaatsen en elk jaar worden er clubkampioenschappen verreden.

Om te kunnen schaatsen op een van onze ijsbanen – Haarlem of Amsterdam – is het noodzakelijk om naast de contributie aan de vereniging, een abonnement aan te vragen. Alleen met een abonnement krijg je toegang tot de ijsbaan en kan je afhankelijk van het tijdstip meedoen aan trainingen.

Bij de aanvraag van een of meerdere abonnementen behoort ook verplicht (op enkele uitzonderingen na) per persoon een licentie. Deze licentie geeft ook toegang tot het meedoen aan wedstrijden op de baan in Haarlem. Naast het vastgestelde wekelijkse tijdstip van het abonnement is het namelijk regelmatig mogelijk om in de avonduren aan wedstrijden deel te nemen die door de baancomissie worden georganiseerd.

Voor de jongste jeugd is er op zaterdag, tegelijk met het trainingsuur, een jeugdschaats uur op het middenterrein, doelstelling hierbij is spelenderwijs de schaatsbeginselen bijbrengen.

Droogtraining

Vanaf mei tot januari wordt er elke dinsdag om 19.30 uur conditietraining voor de jeugd en senioren gegeven. Deze training is gericht op het verbeteren van de algemene conditie en versterking van de spieren die bij het schaatsen intensief worden gebruikt. Ook wordt veel aandacht besteedt aan de specifiek schaatshouding (diep zitten). De trainingen worden de eerste keren gegeven bij de skeelerbaan in Kudelstaart en vervolgens in het Amsterdamse bos en/of bij de skeelerbaan.

Fietstraining

Vanaf april tot en met september wordt er elke maandag en donderdag om 19.00 uur fietstraining gegeven. Deze training is gericht op het versterken van algemene conditie en uithoudingsvermogen en de beenspieren. Bij de rotonde op de Bilderdammerweg in Kudelstaart wordt er verzameld en dan worden in groepen van gelijk niveau ritten van 40 tot 65 kilometer verreden. Ook wordt meegereden met toertochten in de omgeving, organiseren we de jaarlijkse Jan-de-Vos-tocht en ter afsluiting van het fietsseizoen wordt een fietsweekend georganiseerd op lokatie (met heuvels!). Op zaterdagmiddag en zondagochtend is er een ook de mogelijkheid om een toer te maken.

Inline Skate training

Vanaf mei tot en met oktober wordt er elke dinsdag voor de oudere jeugd en volwassen vanaf 19.30 uur inline skate training gegeven op de skeelerbaan in Kudelstaart. Daar aan voorafgaand is er op dinsdagavond een speciaal trainingsuur voor de jongste jeugd tot en met twaalf jaar van 18:45 uur tot19:30 uur. Voor de groep 4 selectie is er op woensdagavond een speciaal trainingsuur. Het inline skaten is een goede voorbereiding voor het schaatsen op de ijsbanen.

Lid worden? Nieuwe leden zijn van harte welkom

Als je lid wilt worden van de schaatstrainingsgroep kun je dat doen door een bericht te sturen naar de ledenadministratie. Geef daarbij je naam, adres, telefoonnummer, email-adres en geboortedatum op. Je krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging. Voor wat betreft gebruik van uw persoonlijke gegevens zie ook ons privacy beleid.

Overzicht basiscontributie en abonnementsprijzen seizoen 2018/2019

De basis contributie is afhankelijk van de leeftijd en van de activiteiten waaraan men deelneemt. Voor de bepaling van de leeftijd geldt 1 juli als peildatum. Er zijn drie verschillende leeftijdsgroepen:

  • Pupillen: 12 jaar of jonger
  • Junioren C, B en A: 13/14 resp. 15/16 en 17/18 jaar
  • Junioren A, Neo-Senioren, Senioren en Veteranen: 19 jaar en ouder

Ook de activiteiten zijn in drie groepen ingedeeld (alle trainingen, alleen ijstraining of alleen landtraining)

Algemene contributie schaatstraingingsgroep VZOD Kudelstaart
Leeftijd Ik doe IJs- en fietstrainingen Ik doe alléén IJstraining Ik doe alleen fietstraining Ik volg geen trainingen
12 jaar of jonger 27,50 27,50 27,50 5,00
13 t/m 18 jaar 42,50 30,00 27,50 15,00
19 jaar en ouder 60,00 47,50 27,50 15,00

De € 15,00 contributie voor junioren en senioren is het basisbedrag. Wordt later toch aan trainingen deelgenomen, dan wordt dit bedrag verrekend met de daadwerkelijke contributie. De contributie wordt eind september tegelijkertijd met de eindafrekening van de schaatsabonnementen middels een factuur en betaling via het internet voldaan.

Abonnementsprijzen seizoen 2019 – 2020
Categorie (op basis van je leeftijd op 30 juni 2018) Haarlem (Hxx)

Training

Haarlem (Hxx)

Wedstrijd

Haarlem (Hxx) 2e/3e/4e abbonnement A’dam (Mxx)

Training

Ter Aar (TA) Wedstrijd licentie KNSB
Jeugdschaatsen
(tot 9 jaar)
65,00          
Pupillen
(t/m 12 jaar)
130,00 140,00 75,00     10,80
Junioren
(13 t/m 18 jaar)
145,00 174,00 75,00     24,30
(Neo) Senioren Veteranen
(boven 18 jaar)
212,00 231,00 105,00     40,50

De aanvraag voor abonnementen vind plaats via het abonnementsaanvraag formulier dat ieder jaar in de zomer via de website beschikbaar wordt gemaakt.

Het IBAN rekeningnummer van onze vereniging is NL 20 RABO 0300 1110 02, t.n.v. Schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart.

Clubkleding

Tijdens het deelnemen aan schaatstrainingen en fietstrainingen van stg VZOD Kudelstaart is het dragen van clubkleding een vereiste. De club beschikt over een kledingassortiment met wielershirts met korte mouwtjes, met schaatspakken voor het rijden van wedstrijden en met trainingsjacks met lange mouwen die zowel voor schaatsen als fietsen tijdens de trainingen gebruikt worden. Voor clubkleding gelden de volgende regels:

  • Nieuwe leden die gaan schaatsen krijgen kosteloos een trainingsjack ter beschikking. Hetzelfde geldt voor deelnemers aan fietstrainingen voor wie kosteloos een shirt beschikbaar is.
  • Trainingsjack: je kunt het trainingsjack gebruiken zolang je een abonnement afneemt bij stg VZOD Kudelstaart. Neem je geen schaatsabonnement meer af en neem je niet meer deel aan de ijstrainingen dan vragen we je jack weer in te leveren zodat we er een ander weer blij mee kunnen maken.
  • Schaatspak: wordt aangeschaft door leden die ouder zijn dan 18 (neo-senioren, senioren en masters) en is daarmee eigen bezit. De prijs van een nieuw pak is €70,-. De wedstrijdjeugd betaalt €10,- huur per jaar voor een schaatspak. Rijd je als jeugdlid geen wedstrijden meer, ook dan wordt verzocht je huurpak weer in te leveren.
  • Wielershirt: wanneer je deelneemt aan de gezamenlijke fietstrainingen dan rijd je in het clubshirt. Het eerste shirt krijg je van de vereniging. Neem je niet meer deel aan de fietstrainingen dan vragen we je shirt weer in te leveren zodat we er een ander weer blij mee kunnen maken.

Is kleding te ruim, te krap of is er een ander probleem dan kan je kleding ruilen op de najaarsvergadering of eventueel in overleg met Emmy Martens die voor de club de kleding beheert. Voor ophalen, inleveren en/of de aanschaf van kleding of vragen graag vooraf contact opnemen met ledenadministratie voor de registratie van de uitgifte. Daarna kan de kleding afgehaald worden bij Emmy:

Emmy Martens
Kudelstaartseweg 221
1433GG Kudelstaart
06-54735027
Kleding@stgvzod.nl

 

Lidmaatschap opzeggen

Leden, die geen lid meer willen blijven moeten vóór 1 juni voorafgaande aan het komende seizoen schriftelijk of per email melden bij de ledenadministratie. Bij beëindiging van het lidmaatschap clubkleding zoals schaatsjacks, fietsshirts en eventueel gehuurde wedstrijdpakken s.v.p. inleveren bij Emmy Martens. Een ander nieuw lid is er blij mee! Voor meer informatie: stuur een bericht naar de ledenadministratie.