Leden, die geen lid meer willen blijven moeten vóór 1 juni voorafgaande aan het komende seizoen schriftelijk of per email melden bij de ledenadministratie. Bij beëindiging van het lidmaatschap clubkleding zoals schaatsjacks, fietsshirts en eventueel gehuurde wedstrijdpakken s.v.p. inleveren bij Emmy Martens. Een ander nieuw lid is er blij mee! Voor meer informatie: stuur een bericht naar de ledenadministratie.