Beste schaatsers en/of begeleiders van schaatsers,
Dear speed-skaters and accompanying persons of the skaters (English translation below),
De Baanvereniging en Baancommissie Haarlem hebben het protocol wederom aangepast naar aanleiding van de meest recente landelijke maatregelen Dit heeft de volgende consequenties voor onze trainingen en wedstrijden:

  • Alle wedstrijden van de komende vier weken gaan niet door.
  • De bezetting op een trainingsuur is op maximaal 125 schaatsers gesteld, voor de drukste uren betekent dat een halvering van het normale aantal, voor de minder drukke uren heeft dit minder gevolgen.
  • Tijdens alle trainingen moeten alle rijders individueel schaatsen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Treintjes zijn niet toegestaan.
  • Trainers kunnen aan kleine groepjes van maximaal 4 rijders instructies geven die de training vervolgens zelfstandig (met 1,5 m afstand tot elkaar) afwerken, de trainers zullen hierover geïnformeerd worden.
  • AHet jeugdschaatsen (op de binnenbaan) kan wel gewoon doorgang vinden. Ouders die hun kinderen naar de baan brengen hebben echter geen toegang tot het complex. Enkele herkenbare begeleiders van de vereniging zullen de kinderen begeleiden. Pauline neemt hierover contact op met de ouders. De begeleiders wordt geadviseerd in het complex een mondkapje te dragen.

Zaterdagmiddag trainingsuur HO7 (16:40 – 17:50):

De ijsclubs VZOD en Noordwijk blijven op dit uur trainen; dit geldt voor de schaatsers op de 400m baan als op het binnenterrein.

Informatie over de overige trainingsuren volgt later.

Het bestuur van stgVZOD

The track association and track committee Haarlem have again adjusted the protocol according to the most recent Corona measures imposed by our government. This has the following consequences for the training and competitions:

  • All competitions are canceled at least for the next four weeks.
  • The track occupancy can be maximally 125 skaters; for the most busy hours this implies that the number of skaters needs to be half the regular number; on less busy hours there are fewer consequences.
  • During the training skaters need to sport individually and keeping 1.5 meter distance to other skaters. Skating in trains is prohibited.
  • Trainers may instruct small groups of maximally 4 skaters, that can independently do the excersises (keeping 1.5m distance). The trainers will be informed about this.

The skating on the inside track (for pupils aged not older than 9 years) can continue as usual. Parents escorting their children to the track cannot be admitted to the complex, however. Several easily recognizable supervisors will accompany the children. Pauline will contact the parents about this. Such an accompanying person is advised to wear a face mask at any time inside the complex.

Saturday afternoon training hour (H07 16:40 – 17:50):
The speedskating clubs STG VZOD and Noordwijk will continue doing their usual training on this hour, both on the 400m and the inside track.
Information about the other training hours will follow shortly.

The board of stgVZOD

penningmeester stgVZOD

Laat een reactie achter