Het zijn bijzondere tijden! We begrijpen dat de beperkingen van de corona-tijd niet voor iedereen even gemakkelijk zijn, maar aan de andere kant zoeken we toch ook naar leuke dingen die we wel kunnen doen.
Schaatsen tijdens het komende seizoen, kan dat eigenlijk wel? Jazeker, wij zijn druk bezig om ons voor te bereiden op een nieuw schaatsseizoen. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit op redelijk normale wijze doorgang kan vinden. Natuurlijk zullen er aanpassingen zijn op de ijsbaan, maar het schaatsen zelf kan zonder restricties plaatsvinden.
Mocht dit echter plotseling veranderen dan zullen we direct actie ondernemen. We staan hiertoe voortdurend in contact met de Baanvereniging Haarlem en de directie van de ijsbaan.
Het moment is eindelijk aangebroken om het seizoen op te starten met de aanvraag van de abonnementen!

Afspraken seizoen 2020/2021 mbt opening schaatsbaan

Er is natuurlijk een kleine kans dat de baan toch niet open gaat of tijdens het seizoen alsnog moet sluiten van overheidswege. We kunnen ons voorstellen dat je hierover nadenkt bij het aanvragen een abonnement.

Daarom heeft de Baanvereniging Haarlem hierover duidelijke afspraken met de verenigingen gemaakt:

 • Als de ijsbaan onverhoopt niet open gaat op 26 september dan krijgen alle abonnementhouders 100% van het abonnement terugbetaald.
 • Als de ijsbaan van overheidswege gedurende het seizoen alsnog gesloten wordt, dan krijgen de abonnementhouders 85% van de abonnementsprijs naar rato van het aantal gemiste weken terugbetaald. We gaan daarbij uit van 25 weken ijs (van 26 september tot 14 maart). Dus, als we door sluiting x weken ijs missen, krijg je 85% * (x/25) van de kosten van je abonnementsgeld terug. Dit zal aan het eind van het seizoen worden verrekend. We gaan er nu vanuit dat de eerste schaatslessen op zaterdag 26 september starten.

  De 15% van het abonnementsgeld dat niet wordt gerestitueerd zal worden gebruikt om de kosten van ijshuur, Baanvereniging en Baancommissie voor een (klein) deel af te dekken.
  Mocht het seizoen voortijdig afgebroken worden, dan zullen we te zijner tijd communiceren over een eventuele restitutie van de contributie die je hebt betaald aan de club.

 • Protocol schaatsen in CORONA-tijd

  Er zal in de loop van september een protocol voor het gebruik van de ijsbaan beschikbaar komen. Op het ijs gelden geen beperkingen, maar zodra we weer van het ijs af komen moet de anderhalve meter maatregel gerespecteerd worden.

  Als gevolg hiervan zal het schaatsen aan- en uitdoen waarschijnlijk een beetje anders gaan verlopen. Zo zal er misschien iets meer tijd tussen trainingen nodig zijn om te wisselen. Daardoor kan ons trainingsuur iets korter worden. Dit zal echter niet door een lagere abonnementsprijs worden vergoed. Nadere uitwerking van de protocollen volgen in de loop van september, dat komt wel goed.
  We hopen met deze voorwaarden een optimaal scenario hebben gerealiseerd voor onze schaatsers in de gegeven omstandigheden. We hopen dan ook dat velen van jullie ook komend seizoen weer ‘gewoon’ op de ijsbaan staan.

  Aanvragen van abonnementen voor 10 september!
  Wij hopen dat iedereen toch weer een abonnement aanvraagt zodat we de gereserveerde trainingsuren weer goed kunnen vullen.
  We gaan er van uit dat alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Het is daarvoor wel belangrijk dat we dit op korte termijn regelen. De inleverdatum voor de aanvraag is daarom al op 10 september.
  Mochten er toch nog beperkingen aan het aantal abonnementen gesteld worden, dan zullen wij proberen ervoor te zorgen dat iedereen minstens 1 abonnement krijgt. Aanvragen voor 10 september krijgen hierbij voorrang.
  We hebben geprobeerd om ook dit jaar weer zo weinig mogelijk veranderingen in te voeren. En dat is aardig gelukt! De abonnementsprijzen en mogelijke trainingsuren zijn hetzelfde als afgelopen jaar (zie in het rechter menu onder ‘tarieven’ en ‘trainingsuren’ en). Dit laatste is echter onder voorbehoud dat er voldoende aanvragen binnenkomen.

  De aanvraag voor abonnementen vindt weer plaats via het aanvraagformulier op de website (onder de knop ‘abonnement aanvragen’).
  De betaling van het abonnement en contributie zal dit jaar net als vorig jaar gebeuren. U ontvangt bij toewijzing van het abonnement eind september een factuur met het verzoek deze per internet te betalen onder vermelding van het factuurnummer. Het abonnement wordt weer automatisch op uw toegangspas bijgeschreven. Nieuwe passen moeten bij de kassa van de ijsbaan worden afgehaald bij de eerste training. Er zal dus (wederom) geen abonnement uitgifte in het Dorpshuis van Kudelstaart zijn.

  Najaarsvergadering

  Als alles verder normaal verloopt zal er op 25 september een reguliere ledenvergadering in het Dorpshuis in Kudelstaart wordt gehouden. Daarbij zal de gebruikelijke uitgifte van kleding in samenhang en een ruilbeurs plaatsvinden.
  Je wordt daar in de loop van september nader over geïnformeerd.

  Laten we proberen er ondanks alles een mooi schaatsseizoen van te maken!

  Hartelijke groeten van het bestuur.

  1 Reactie op “Afspraken schaatsseizoen 2020-2021”

  1. Lukas schreef:

   Wat verwachten jullie dat het tarief voor zondag TA uur wordt.
   Wat moet ik extra betalen voor Jet en Pien om ze eventueel wedstrijdjes te laten rijden (naast de wedstrijdlicentie van de KNSB)?
   Met een vrolijke schaatsgroet,
   Lukas Snoek