Een beetje dooi laat mij niet weerhouden de volgende vragen te stellen.
De periode voor 1966 is de IJsclub van Kudelstaart een onderdeel geweest van het Hollands Merendistrict van de Zuid-Hollandsche IJsbond.
Ook andere IJsclubs aan de Westeinder waren deelnemer in het organiseren van schaatstoertochten.
Nog bekend uit die tijd waren de Bloemenstad Sleutelstad tocht en de Merentocht over 90km.

Na de strenge winter van 1963 werd de kerosinevaart naar Schiphol ingesteld, en dat betekende dat de oversteek bij Oude Wetering naar Leimuiden niet meer mogelijk was. De laatste medailles die het Merendistrict in 1964 bestelde, voor w.s. de Westplastocht, hadden het model als meegezonden.
Daarbij gaat het om de afstanden 30-40-50 en 60km.
In 1996-’97 herhaalde de Ter Aarse IJsclub de Drie Provincientocht tocht op een aangepast parcours. Dat na het volbrengen van die tocht de oude medaille uit 1956 werd uitgereikt was een verrassing. De medailles waren bij de scheiding van diverse IJsclubs uit het Merendistrict overgedragen!!
Over die activiteiten op de Westeinder;
Heeft U nog aanvullende informatie over de getoonde medailles?
Heeft U in Uw archief nog de daarbij behorende stempelkaart(en)
Zo duidelijk dat de ZHIJ op de medaille staat, is dat ook zichtbaar op de routekaarten en stempelkaarten?
Misschien dat U iets weet over de data van de gehouden tochten voor die medaille?
Lastige vragen over een periode 60 jaar geleden, maar misschien dat In Uw vereniging net zo’n verzamelaar van schaats-gegevens zit als ondergetekende.
Met vriendelijke groeten,
A.J. van den Ouweelen
Lorentzkade 9
2313GB Leiden