Voorjaarsvergadering

Datum: vrijdag 22 maart 2019
Locatie: Dorpshuis Kudelstaart

 Aan alle leden van Schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering op vrijdag 22 maart 2019 in het Dorpshuis te Kudelstaart. De vergadering begint om 20.00 uur. De stukken voor de vergadering vindt u op de website van de stg VZOD in het besloten gedeelte voor de leden:


 • Notulen vergadering van 28 september 2018

 • Jaarverslag 2018 - 2019

 • Begroting 2019 - 2020


Het wachtwoord vindt u in het informatie boekje dat u in september hebt gekregen. Het officiële gedeelte zal worden afgesloten met een verloting, waarvan de opbrengst zal worden gebruikt voor de afsluiting van het schaatsseizoen voor de jeugd. Op deze avond zullen ook de prijzen van het clubkampioenschap worden uitgereikt!

Dus ook alle prijswinnaars worden opgeroepen om aanwezig te zijn!!

AGENDA 1. Welkom en opening door de voorzitter, mededelingen.

 2. Notulen van de jaarvergadering van 28 september 2018.

 3. Samenvatting van het jaarverslag 2018 – 2019 door de secretaris (hele verslag staat op de site)

 4. Financiën: • Kosten en opbrengsten natuurijs

 • Verkiezing lid kascommissie

 • Prognose 2018 – 2019

 • Begroting 2019 – 2020

 • Vaststellen contributie, skeelerabonnementen en begroting 2019 – 2020 1. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn George Appelman en Roy Jilesen.  Het bestuur stelt u voor om George en Roy voor de volle periode van drie jaar te herbenoemen. Tevens aftredend maar niet herkiesbaar is Cees van Dok. Het bestuur stelt u voor om Emmy Martens in zijn plaats te benoemen. Leden die zich eveneens verkiesbaar wensen te stellen worden voorgedragen door minstens 10 senior leden. De voordracht door de leden dient uiterlijk enkele dagen voor de vergadering bij de secretaris van de vereniging te worden afgegeven, samen met de akkoord verklaring van de kandidaat en de voordrachtverklaring van de leden.

 2. Natuurijs 2019, de coolste baan van Kudelstaart was weer even open.

 3. Uitreiken prijzen Clubkampioenschappen 2018-2019

 4. Pauze

 5. Abonnementen, talentontwikkeling en andere ontwikkelingen op de baan in Haarlem en in het gewest

 6. Informatie over de trainingen en wedstrijden

 7. Kleding en veiligheid

 8. Inline skaten 2019 op de baan in Kudelstaart

 9. Nieuws van het fietsfront

 10. Rondvraag

 11. Sluiting van de vergadering, hierna neemt de feestcommissie het over.


Namens het bestuur bent u van harte uitgenodigd voor deze voorjaarsleden vergadering.

Secretaris, Jeroen Buskermolen
Voorzitter, Leo Bakker.