Afgelopen vrijdag was de grote zaal in het Dorpshuis van Kudelstaart goed bezet met leden en prijzen. Het schaatsseizoen is afgelopen en het fietsseizoen gaat beginnen. Tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken tijdens de voorjaarsvergadering. Na een korte terugblik op de vele activiteiten van het afgelopen jaar, het goedkeuren van de begroting, de herverkiezing van Jeroen Buskermolen, stond het onderwerp vrijwilligers in de vereniging op de agenda.

De stg VZOD is een club met veel actieve leden en heeft ook een constante aanwas van nieuwe leden. Schaatsen is een echte familiesport en wie de jeugd heeft, heeft niet alleen de toekomst maar krijgt ook een hoop ouders die zelf gaan schaatsen of fietsen. Er werd stilgestaan bij het geweldige succes van de natuurijsvrijwilligers, ook de leden die op een ander gebied hun steentje bijdragen, werden genoemd. Dirk van Veldhoven heeft na vele jaren schaatstraining gegeven te hebben, besloten om hiermee te stoppen. Voorzitter Leo Bakker nodigde Dirk uit om naar voren te komen waarna trainerscoördinator Nico Kuipers een toespraak hield waarin het woord RESPECT voor Dirk met hoofdletters stond geschreven. Na een daverend applaus werd de vergadering voortgezet met de uitreiking van de  vele bekers, behaald tijdens de jaarlijkse clubkampioenshappen op de ijsbaan in Haarlem.

De runner-up bokaal ging dit jaar naar overall clubkampioen Mees Egbers, chapeau! Na een korte pauze ging de vergadering verder met o.a. de aanstelling van een vertrouwenspersoon binnen de vereniging, de ontwikkelingen op en rondom de ijsbaan in Haarlem, een presentatie van de nieuwe aanpak op het gebied van clubkleding en sponsoring, het inline-skaten, nieuws van het fietsfront en tenslotte de rondvraag. Blijkbaar was de presentatie goed duidelijk geweest want het aantal vragen bleef beperkt tot 3 en ook die kregen een afdoende antwoord.

Het was intussen de hoogste tijd voor de jaarlijkse verloting. De IT-ers brachten in recordtijd de vele loten aan de man, zodat Jos en Nico rap van start konden gaan. Zoals elk jaar waren er vele prijzen en ging iedereen met op zijn minst 3 stuks (planten) naar huis. Sommige leden waren uit voorzorg  zelfs met de bakfiets gekomen…… Binnen 25 minuten werd het hele podium ontruimd en de zaal gevuld. Later bleek dit slechts een training voor Jos en Nico te zijn geweest want de echte wedstrijd was de volgende dag ’s middags bij de afsluiting van het schaatsseizoen voor de basisjeugd……

Jeugdbingo

Meer dan 50 enthousiaste jeugdleden zorgden voor een hels spektakel tijdens de jaarlijkse bingo. Ook hier werden de bekers uitgereikt door voorzitter Leo waarbij de winnaars letterlijk op de banken stonden. Alle jeugdleden kregen een schaatspaspoort. Daarin stonden niet alleen de vorderingen die ze dit jaar op schaatsgebied gemaakt hadden, maar er waren ook nog prachtige schaatsfoto’s bij geplakt. En toen was het tijd voor de BINGO! Na eerst het clublied: “hallo allemaal, wat fijn dat je er bent….” gezongen te hebben, gingen Jos en Nico vol goede moed van start.  Ze hadden juf Ank niet nodig, maar het was wel handig dat er een paar andere “juffen en meesters” in de zaal zaten. Uiteindelijk ging iedereen met een prijs naar huis na een geweldige afsluiting van het schaatsseizoen. Jong geleerd is oud gedaan! Op naar het zomerseizoen met fietsen, droogtrainen en inline-skaten!